Regler kring ansökan om toalett i stugan

Södra Roslagens miljö och hälsa har kommit med riktlinjer kring ansökan av mulltoalösningar och förbränningstoaletter i stugorna. En förändring är att man nu ska använda deras blankett som visas i länken nedan. Kostnaden för att ansöka om en toalettlösning är 1240 kr.

“I Täby råder tillståndsplikt för alla typer av toaletter, dvs även för toalett utan vatten.

För att man ska få installera en förbränningstoalett eller annan toalett utan vatten (t.ex. mulltoa) krävs ansökan om tillstånd samt att man har fått ett tillståndsbeslut från SRMH.

Länk till ansökan och information: http://www2.taby.se/SRMH/Invanare/Enskilt-avlopp/

När man har skickat in ansökan och kompletterat den tillräckligt kommer vi att fatta beslut om tillstånd eller avslag för toalösningen. Ett eventuellt avslag innebär att man inte får ha föreslagen lösning.

Prövning sker i det enskilda fallet, dvs det finns ingen generell regel som gäller alla.

Uppgifter som behöver skickas in:

  • Fullständigt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan enskilt avlopp” (kanske lite förbryllande benämning när det bara gäller torr toalösning, men det är den du ska använda). Den är enkelt att fylla i när det bara handlar om en torr toalösning. Fyll i allt relevant och kryssa bara i rutan ”annan typ av toalett” samt uppge typ.
  • Föreslagen teknisk lösning. Uppgift om fabrikat/modell samt tex en broschyr som beskriver förbränningstoan där modell framgår.
  • Situationsplan som visar var på fastigheten/lotten skorsten planeras att installeras. Samtliga byggnader ska framgå på kartan inklusive byggnader på intilliggande lotter.

Förutom att vi kommer att granska och bedöma ansökan kommer lottgrannarna att få möjlighet att yttra sig då lagen kräver detta.”

 

Lämna ett svar