Påkoppling av vattnet den 1 april

Under skärtorsdagen den 1 april kommer dricksvattnet att kopplas på.  Tidpunkten kan ändras med kort varsel om det blir kallare väder och risk för frost.

Så för säkerhets skull, ta med en extra dunk med dricksvatten!

Lämna ett svar