Rotblöta på tomten?

Många upplever rotblöta på sina tomter just nu med större eller mindre vattensamlingar. Det är oftast normalt på våren. Vår mark är dessutom gammal sjöbotten med styv lerjord. Grundvattnet rinner ytligt ner mot sjön.  Därför bör/kan man dränera sin tomt om det blir ett återkommande problem med stående vatten. Oftast minskar problemet efterhand som växtligheten tilltar under våren.

Här är lite läsvärt för den som känner att något behöver göras.

Enligt arrendeavtalet paragraf 10 är det lotthavaren som själv bekostar anläggningsarbeten på lotten.  Exempel på anläggningsarbeten är plantering och dränering.

Lämna ett svar