Inga studsmattor eller andra skrymmande saker

Inga studsmattor eller andra skrymmande saker

Styrelsen beslutade den 3 augusti 2021 att inte tillåta studsmattor på tomterna. De som har studsmattor idag måste avveckla dem under 2022.  I samband med beslutet har styrelsen också kompletterat Regler för Ullna med nedanstående text (som är gulmarkerad i utgåvan under rubriken Skrymmande saker på tomten).

Det är inte tillåtet att ställa upp stora skrymmande anläggningar på kolonilotterna som exempelvis studsmattor, hoppborgar, pooler, badtunnor eller liknande. Även andra större anläggningar kan komma att omfattas och avgörs vid behov av styrelsen. Syftet är att bevara området enligt grundidén dvs ett koloniträdgårdsområde i enlighet med Täby kommuns anvisningar.

Här finns en uppdaterad fil reglerforullna 2021-08-22

Lämna ett svar