Lite historiska perspektiv – och tack för mig!

Trädgården vaknar och trädgårdsmästaren vaknar också. Foto: Åsa Sommarström.

Lite historiska perspektiv – och tack för mig!

Jag köpte min stuga hösten 1996. Av en slump hittade jag området när jag gjorde mitt examensarbete i växtekologi i skogen ovanför.  Och döm om min förvåning när jag året efter plötsligt befann mig i styrelsen för att fem år senare fick ta över ordföranderollen.  Inget som stod på min önskelista direkt, men precis som nu var det också då svårt att få någon att ställa upp. Jag tänkte att det är okey ett tag….. men åren går och nu har 20 år passerat.

Mestadels har det varit både kul och lärorikt, men ibland mer som ett självmordsuppdrag.  I dagens läge med allt vad som sker i världen, ser jag ändå med positivitet på vad vi lyckats åstadkomma i vår förening sedan 1986.  Även om styrelsen har en viktig roll, består ju föreningen av många medlemmar som under åren bidragit och bidrar med hjärna och hjärta för att göra vårt område till det paradis det är.

Om vi nu gör en tillbakablick på allt positivt som har åstadkommits under dessa 35 år så kan vi konstatera följande:

1986 Området bildades och styrelsen och förtroendevalda hade ett stort jobb med att få alla tomtgränser utsatta, installera infrastruktur och ta fram stadgar, regler och andra styrande dokument.  Stugantalet växte och odlargläden spirade.  Där golfbanan nu ligger fanns en äng med betande kossor.

Jag vet själv inte så mycket mer detaljer under de första tio åren men jag förstår att det var mycket jobb som lades ner av styrelserna då. Det var bland annat många bygglovsfrågor att reglera då kreativiteten blomstrade i kapp med entusiasmen inför det nya och kommunens detaljplaner för området.

Det jag däremot vet lite mer om är vad som hänt de senaste åren.  Jag kan nämna några här. Det är bra att komma ihåg, för saker händer inte utan engagemang för helheten, tanke och handling. Så kära medlemmar, glöm inte att uppskatta de medlemmar som är villiga att ställa upp i förtroendepositioner!  De jobbar för helheten och inte bara för dina behov som enskild medlem.

2008 Samtliga elcentraler i husen inspekterades så att de inte är uppsäkrade till mer än 10A.  Samtidigt undersöktes så att det inte fanns indraget vatten i huset eller något otillåtet avlopp.

2010 En arbetsgrupp utses som såg till att våra duschhus byggdes, fick godkända avlopp via infiltrationsbäddar och duscharna kunde nu tas i bruk.

2012 Inventering av samtliga elboxar vid tomtgränserna så att de är elsäkerhetsmässigt godkända.  Här var det lite si och så, riktigt illa var det när de var nergrävda under mark.

2014 Södra Roslagens miljö och hälsa kontrollerar toalettlösningar, avlopp och om det finns indraget vatten.  En del anmärkningar kom in men det såg överlag bra ut!

2015 De mekaniska elmätarna ifrån 1986 byts ut i samtliga hus till sådana som kan avläsas automatiskt via radiolänk. Samtidigt byggs ett nytt avräknings- och faktureringssystem för avräkning av privat elförbrukning.  Avräkning och fakturering sker varje kvartal.

2016 Vår webbplats www.ullna.com tas i bruk.

2016 Ett nytt arrendeavtal förhandlas fram med kommunen som är giltigt till 2030 efter att vi haft 5-årsavtal under lång tid. Det nya avtalet innebär en förenklat administrationen för föreningen.

2020 En rutin för uppsägning av arrendetomt som är juridiskt säkerställt togs fram och samtidigt förtydligades texten i stadgarna. Samma år installerade vi automatiska bommar och en Facebook-sida bildas, vilken nu har 102 medlemmar.

2021/2022 Bygger vi om servicehusen till modernare och mer hygienisk standard.

Vi är nu relativt välrustade inför framtiden men underhåll av el- och vattenledningar samt av föreningens gemensamma hus och pumpar för dricksvatten och sjövatten måste ju löpande underhållas.

Tack för förtroendet att få vara er ordförande sedan 2002!

 

Ny ordförande

Ny ordförandekandidat på årsstämman den 26 mars

Ibland blir saker och ting inte som man tänkt sig. I fyra år har jag deltagit i Ullnas styrelse, som sekreterare. Nu avsåg jag lämna för att ge plats till någon ny styrelseledamot, förhoppningsvis yngre. Valberedningen har varit duktig på att hitta nya ledamöter, men ingen har velat ta på sig att vara ordförande. Trots att jag skulle lämna styrelsen har även jag blivit tillfrågad flera gånger men avböjt.

Tiden har gått och ingen ordförandekandidat har dykt upp. Så när jag i förra veckan fick frågan en gång till lovade jag att försöka ta över ordförandeskapet under en övergångstid, tills någon i den nya styrelsen blivit varm i kläderna.

Det är inte enkelt att ta över efter en legend, Irene Klee, som i 20 år med framgång rattat vår koloniträdgårdsförening. Det är inte heller min ambition. Jag är vad vid styrelsearbete men har förstås inte Irenes detaljrika kunskaper om vår förening. Men jag kommer ha ett flertal kollegor i styrelsen. Med deras insatser tror jag vi kommer kunna reda oss gott. Och Irene finns ju att fråga.

Så,nu börjar en ny epok i föreningens historia. Jag kommer bli en parentes i den men hoppas på ert stöd under det kommande året. Jag kandiderar således som ordförande på stämman den 26 mars men kommer inte befinna mig där. Sedan länge hade jag annat inbokat och trodde ju inte jag skulle vara kvar i styrelsen..

Jag ser fram emot en ny härlig säsong på Ullna, precis som vi alla medlemmar gör. Våra servicehus kommer vara uppfräschade och visst tror vi på en härlig sommar med en lagom blandning av odling, avkoppling och bad.

Väl mött hälsar Lena Cronvall Morén, stuga nr 119