Dricksvatten påkopplat, sjövattnet kopplas på 23 eller 24 april

Nu är dricksvattnet påkopplat, vilket också innebär att toaletterna är igång.

Uppdatering: Sjövattnet kopplades på 23 april.

Lämna ett svar