Kompostera rätt!

Denna säsong är det extra viktigt att kompostera rätt. Styrelsen kommer snart att träffa representanter från Täby kommun för att komma fram till en bättre lösning för våra gemensamma komposter. På norra finns det risk för att bakterier från förmultningsprocessen i komposten sprider sig till sjön. Så småningom kommer även komposten på södra att få en annan lösning, men i nuläget är dess belägenhet inte lika akut som den på norra.

Med början nu på städdagen så får endast trädgårdsavfall från allmänna ytor läggas på våra gemensamma komposter. Trädgårdsavfall från den egna tomten får inte slängas på de allmänna komposterna utan måste hanteras i egen kompost, alternativt köras till Hagbytippen.

På norra är det särskilt viktigt att större grenar, virke och annat som inte hör hemma på en kompost inte läggs där och förvärrar läget för en redan ansträngd kompost och sjö. Även allmänningen ner mot stranden på norra ska hållas fri från sådant material.

Vi återkommer med mer information i detta ämne senare under året.

Lämna ett svar