Elarbete på norra sidan

Under torsdagen och fredagen (21/9-22/9) planeras ett mindre elarbete i distributionsskåpen på norra sidan. Arbetet genomförs av Holmbergs El. Kontaktpersoner från föreningens sida är Jack Moreau och Robert Roos.

Under dessa dagar kan strömmen behöva stängas av under kortare perioder men i övrigt påverkas inte stugägarna på Norra.