Avstängning av vatten sker 22/10

Söndagen den 22 oktober stängs allt vatten av för säsongen på hela området. Det gäller både dricksvattnet och sjövattnet.

Styrelsen vill också passa på att tacka alla för väl utfört arbete under höstens städdag!