Vinter och snö i Ullna, plogning och bom

Ett nytt avtal rörande snöröjning har slutits, då den tidigare leverantören inte kunnat fortsätta verksamheten. Enligt avtalet sker plogning när det kommit 10 cm snö. Plogning ska ske till och med de första parkeringarna på Norra och Södra, samt till del av den inre parkeringen på Södra för att sophämtningen ska kunna ske. Plogningen utförs under kvällstid/nattid. Styrelsen kommunicerar med leverantören för att snöröjningen ska ske på bästa sätt.

Vad gäller bommen på Södra så har vi på grund av snömängden gått över till den manuella bommen under några månader. Koden på låset är densamma som till den automatiska.