Kategoriarkiv: Nyheter

Här lägger vi sådant som verkligen är av typen nyhet som man vill delge innan nästa utskick av Ullna-Nytt

Kompostera rätt!

Denna säsong är det extra viktigt att kompostera rätt. Styrelsen kommer snart att träffa representanter från Täby kommun för att komma fram till en bättre lösning för våra gemensamma komposter. På norra finns det risk för att bakterier från förmultningsprocessen i komposten sprider sig till sjön. Så småningom kommer även komposten på södra att få en annan lösning, men i nuläget är dess belägenhet inte lika akut som den på norra.

Med början nu på städdagen så får endast trädgårdsavfall från allmänna ytor läggas på våra gemensamma komposter. Trädgårdsavfall från den egna tomten får inte slängas på de allmänna komposterna utan måste hanteras i egen kompost, alternativt köras till Hagbytippen.

På norra är det särskilt viktigt att större grenar, virke och annat som inte hör hemma på en kompost inte läggs där och förvärrar läget för en redan ansträngd kompost och sjö. Även allmänningen ner mot stranden på norra ska hållas fri från sådant material.

Vi återkommer med mer information i detta ämne senare under året.

Ny ordförande

Ny ordförandekandidat på årsstämman den 26 mars

Ibland blir saker och ting inte som man tänkt sig. I fyra år har jag deltagit i Ullnas styrelse, som sekreterare. Nu avsåg jag lämna för att ge plats till någon ny styrelseledamot, förhoppningsvis yngre. Valberedningen har varit duktig på att hitta nya ledamöter, men ingen har velat ta på sig att vara ordförande. Trots att jag skulle lämna styrelsen har även jag blivit tillfrågad flera gånger men avböjt.

Tiden har gått och ingen ordförandekandidat har dykt upp. Så när jag i förra veckan fick frågan en gång till lovade jag att försöka ta över ordförandeskapet under en övergångstid, tills någon i den nya styrelsen blivit varm i kläderna.

Det är inte enkelt att ta över efter en legend, Irene Klee, som i 20 år med framgång rattat vår koloniträdgårdsförening. Det är inte heller min ambition. Jag är vad vid styrelsearbete men har förstås inte Irenes detaljrika kunskaper om vår förening. Men jag kommer ha ett flertal kollegor i styrelsen. Med deras insatser tror jag vi kommer kunna reda oss gott. Och Irene finns ju att fråga.

Så,nu börjar en ny epok i föreningens historia. Jag kommer bli en parentes i den men hoppas på ert stöd under det kommande året. Jag kandiderar således som ordförande på stämman den 26 mars men kommer inte befinna mig där. Sedan länge hade jag annat inbokat och trodde ju inte jag skulle vara kvar i styrelsen..

Jag ser fram emot en ny härlig säsong på Ullna, precis som vi alla medlemmar gör. Våra servicehus kommer vara uppfräschade och visst tror vi på en härlig sommar med en lagom blandning av odling, avkoppling och bad.

Väl mött hälsar Lena Cronvall Morén, stuga nr 119

Regler för vatten och avlopp i stugorna

Styrelsen har tagit fram ett vägledande dokument för hur vatten och avlopp ska hanteras i stugorna.  Det finns många påhittiga lösningar när det gäller att öka sin bekvämlighet.  Det som är viktigt att känna till är att vatten inte får dras in i stugorna.  Det framgår i detaljplanen för Täby kommun.  Avloppsvattnet (från disk och dusch) får inte heller hanteras hur som helst.  Du kan läsa mer om vad som gäller under valet Dokument/Vägledning för vatten och avlopp här på webbplatsen.   Det är egentligen inga nyheter men informationen tål att upprepas och vi har försökt göra den tydligare.