Arbetsdagar 2023

Under 2023 ligger arbetsdagarna (städdagarna) på följande datum:

7 maj 10:30 – 13:30

18 juni 10:30 – 13:30

24 september 10:30 – 13:30

Samling klockan 10.30 vid servicehusen då närvarolistan skrivs på och arbetsuppgifter delas ut.

Arbetsdagarna finns också utmärkta i hemsidans kalender.

Övrig information om arbetsdagarna:

Vi har tre gemensamma arbetsdagar under sommarhalvåret (lördagar eller söndagar), vilka föreslås av styrelsen. Information om datum ges i Ullna-Nytt. Minst två av dessa arbetsdagar ska du ha deltagit i. Om du endast deltar på 1 arbetsdag debiteras du 500:-, om du inte deltar alls debiteras du 1000:-. Arbetsdagarna har vi i april/maj, juni och september. Samling klockan 10.30 vid servicehusen då närvarolistan skrivs på och arbetsuppgifter delas ut. Klockan 13.30 arrangeras gemensam lunch.

Under arbetsdagarna utförs arbeten på allmänna ytor, t ex som att klippa allmänningarna, rensa diken, måla etc. INTE rensning av gångar utanför tomten. Detta ingår i ordinarie tomträttsansvar.

Årsmöte för Ullna koloniträdgårdsförening 2023

Årsmötet för 2023 äger rum den 25 mars kl 10.00 i Stora salen i Seniorcentret Lyktan. Adressen är Lyktgränd 2, 183 36 Täby. Det är samma adress och lokal som förra året.

Motioner kan skickas till styrelsen fram till 1 februari, i enlighet med stadgarna. Mejla till lena.cronvall@outlook.com.

Årsmöteskallelse och andra handlingar till årsmötet skickas som tidigare ut med post i rätt tid innan mötet.

God Jul

Nu lägger vi snart år 2022 bakom oss. Det har som vanligt varit ett händelserikt år med många skratt, möten, byggprojekt och odlingar. Nu ser vi med tillförsikt och optimism fram mot ett nytt år där vi får göra allt ännu en gång – samtidigt som vi tillsammans arbetar för att utveckla och förädla vår förening och vårt älskade Ullna ännu mer.

Året har bjudit på en hel del nya medlemmar i föreningen och vi vill ta tillfället i akt och önska er alla hjärtligt välkomna! Slutligen vill vi än en gång påminna om vikten av att hushålla med elförbrukningen i stugan denna vinter eftersom vintern är kall och elen dyr.

I ett bitande kallt december vill styrelsen passa på att önska alla medlemmar i Ullna Koloniträdgårdsförening en fin avslutning på det gångna året och en riktigt lugn, vacker och God Jul och ett Gott Nytt År.

Genom styrelsen
Jonas Molund

Slå inte av huvudströmbrytaren

Som alla känner till är elen väldigt dyr i nuläget. Därför är det extra viktigt att hålla elförbrukningen i stugan nere till ett minimum under vinterhalvåret då man ändå inte är där så mycket.

Styrelsen vill därför tipsa dig om att dra ut sladdar till alla eluttag. Vill du har element och kyl och frys på så rekommenderar vi att ha så låg värme som möjligt. Bäst är naturligtvis att dra ut sladden helt även där.

Men du får inte stänga av huvudströmbrytaren! Gör man det så fungerar inte elmätaren och det orsakar stora problem när den totala elförbrukningen ska räknas ut. Även om du inte förbrukat någon el så behöver man kunna se det. Din elmätare måste alltid kunna redovisa en siffra över förbrukad el för en viss period. Även om förbrukningen är noll. Om mätvärden inte syns skulle det ju dessutom kunna bero på en trasig mätare.

Tack för ditt samarbete och fortsatt trevlig höst!

/Styrelsen

Avstängning av vatten sker 23/10

Söndagen den 23 oktober stängs allt vatten av för säsongen på hela området. Det gäller både dricksvattnet och sjövattnet.

Styrelsen vill också passa på att tacka alla för väl utfört arbete under höstens städdag!

Arbetsdagar 2022

Under 2022 ligger arbetsdagarna (städdagarna) på följande datum:

8 maj 10:00 – 13:00

19 juni 10:00 – 13:00

25 september 10:00 – 13:00

Samling klockan 10.00 vid servicehusen då närvarolistan skrivs på och arbetsuppgifter delas ut.

Arbetsdagarna finns också utmärkta i hemsidans kalender.

Övrig information om arbetsdagarna:

Vi har tre gemensamma arbetsdagar under sommarhalvåret (lördagar eller söndagar), vilka föreslås av styrelsen. Information om datum ges i Ullna-Nytt. Minst två av dessa arbetsdagar ska du ha deltagit i. Om du endast deltar på 1 arbetsdag debiteras du 500:-, om du inte deltar alls debiteras du 1000:-. Arbetsdagarna har vi i april/maj, juni och september. Samling klockan 10.00 vid servicehusen då närvarolistan skrivs på och arbetsuppgifter delas ut. Klockan 13.00 arrangeras gemensam lunch.

Under arbetsdagarna utförs arbeten på allmänna ytor, t ex som att klippa allmänningarna, rensa diken, måla etc. INTE rensning av gångar utanför tomten. Detta ingår i ordinarie tomträttsansvar.