Vinter och snö i Ullna, plogning och bom

Ett nytt avtal rörande snöröjning har slutits, då den tidigare leverantören inte kunnat fortsätta verksamheten. Enligt avtalet sker plogning när det kommit 10 cm snö. Plogning ska ske till och med de första parkeringarna på Norra och Södra, samt till del av den inre parkeringen på Södra för att sophämtningen ska kunna ske. Plogningen utförs under kvällstid/nattid. Styrelsen kommunicerar med leverantören för att snöröjningen ska ske på bästa sätt.

Vad gäller bommen på Södra så har vi på grund av snömängden gått över till den manuella bommen under några månader. Koden på låset är densamma som till den automatiska.

Avstängning av vatten sker 22/10

Söndagen den 22 oktober stängs allt vatten av för säsongen på hela området. Det gäller både dricksvattnet och sjövattnet.

Styrelsen vill också passa på att tacka alla för väl utfört arbete under höstens städdag!

Elarbete på södra sidan

Fredag 6/10 samt under ytterligare ca 3 dagar under vecka 41 genomförs underhåll av elskåpen, denna gång på södra sidan. Det kan innebära kortare strömavbrott, ca 10-15 minuter per hus.

Kontaktperson gällande elarbetet är Robert Roos som ser över elnätet på Ullna på uppdrag av styrelsen. Arbetet genomförs som tidigare av Holmbergs El.

Elarbete på norra sidan

Under torsdagen och fredagen (21/9-22/9) planeras ett mindre elarbete i distributionsskåpen på norra sidan. Arbetet genomförs av Holmbergs El. Kontaktpersoner från föreningens sida är Jack Moreau och Robert Roos.

Under dessa dagar kan strömmen behöva stängas av under kortare perioder men i övrigt påverkas inte stugägarna på Norra.