Arrendeavtalet med kommunen i hamn

Arrendegruppen som fick förtroendet på årsmötet att förhandla om det nya arrendeavtalet med kommunen har bestått av Johan Blix, Irene Klee och Margareta Winell.

Vi lyckades komma till ett bra samförstånd och kan nu glädjas åt att vårt arrendeavtal kommer att gälla i 14 år från den 1 oktober 2016 till den 1 oktober 2030. Föreningen har i nuvarande avtal ingen rätt till förlängning av arrendet (så kallat besittningsskydd) om avtalet sägs upp. Eftersom det innebär att en lagregel skrivs bort har det i sin tur krävt att arrendenämnden måste godkänna bortskrivningen i varje arrendeavtal med medlemmarna.

I det nya avtalet med kommunen som gäller från hösten har vi den lagstadgade rätten till förlängning. Det innebär att vi inte längre behöver sända avtalen för godkännande till Arrendenämnden och detta underlättar verkligen vår administration.
Nu innebär förändringen egentligen inte så stor skillnad för oss annat än administrativt. Kommunen har poängterat att man inte har några som helst planer på att förändra hur området används. Om de skulle vilja säga upp arrendet måste det finnas godtagbara skäl enligt Jordabalkens regler. Den juridiskt intresserade kan läsa mer om detta i Jordabalkens 8 och 10 kapitel.

Med det nya arrendeavtalet med kommunen följer att vi måste upprätta nya avtal med samtliga medlemmar i föreningen. Denna process kommer att starta i höst eftersom det nya avtalet med kommunen börjar gälla först den 1 oktober 2016.

Ny säsong – nya möjligheter

Våren är tidig i år och det kliar i fingrarna att få sätta igång i trädgården igen.  Vattnet planeras att sättas på under kommande helg vilket är tidigare än någonsin vad jag kan minnas.  Vi hoppas att det inte kommer något rejält bakslag så att kranarna fryser.

På årsmötet informerade styrelsen om att Täby kommun vill höja arrendeavgiften eftersom marken har blivit upptaxerad av Skattemyndigheten.  Det innebär att årsavgiften måste höjas och i samband med höjningen kommer styrelsen också att se över vårt arrendeavtal med kommunen.

Du hittar information om den nya styrelsen under valet Info om Ullna och där finns också protokollet från årsmötet 2016.

Jag får också påminna om årets första arbetsdag den 23 april och att bommarnas stängningstider har förändrats.  Bommarna ska hållas stängda dygnet runt fram till 1 maj.

Väl mött på Ullna!

irene

Styrelse och förtroendevalda 2016

Styrelse och förtroendevalda 2016

Styrelseledamöter

Tomt

Vald till

Irene Klee,
Ordförande
+ redaktör för Ullna Nytt

138

2018

Margareta Weinesjö, Kassör

65

2017

Margareta Winell, Vice ordförande

34

2018

Christian Malmgren Ledamot

90

2018

Ulrika Mannerblad, Utskicksansvarig

116

2017

Johan Blix, Ledamot

117

2017

Styrelsesuppl.

MargaretaWallin

9

2017

Lena Cronvall-Morén

119

2017

Åsa Karlsson

52

2017

Valberedning

Birgitta Ersson

36

2017

Inga-Britt Olsson, Sammankallande och styrelsens representant

125

2017

Revisorer

Yngve Kjellin

36

2017

Gösta Ottestam

8

2017

Revisorsuppl.

Cecilia Falkenheim

4

2017

Margareta Levin

33

2017

Områdesansvariga

Metec Nowostawski, 44/45 Weine Weinesjö, 65 Kristoffer Myrberg, 106

Byalaget består av:

Norra området

Södra området

Gertrud Persson, tomt 22 (allmänt)

Lars-Erik Dahlgren, tomt 95 (rörmokeri)

Tony Westerberg, tomt 29+30 (allmänt)

Ingemar Andreasson, tomt 149 (el)

Metec Nowostawski, tomt 44-45 (mekanik)

Jan Stadig, tomt 74 (el)

Ulf Zande, tomt 27 (el)

Tidig vår

2014-05-04
Våren kom ovanligt tidigt i år och man förleds lätt att sätta igång med både det ena och andra alltför tidigt. Just nu flyger snöflingorna i luften trots att det är alldeles grönt ute – som om det vore i slutet av maj. Nu är den bästa tiden, njut av den skira grönskan, det är så kortvarigt.

Under sommaren kommer vi att byta elmätare och installera ett nytt system för elmätaravläsning. Det är på tiden eftersom våra nuvarande mätare är över 30 år gamla och mätvärdena inte längre är helt korrekta. Slutmålet med det nya systemet är att kunna sända fakturor efter faktisk förbrukning exempelvis en gång i halvåret. Eller oftare om vi önskar ha det så.

Under förra året har vi återigen sett över alla privata vattenanslutningar och eventuella fasta avlopp. Det som inte får finnas enligt våra regler har tagits bort. Under våren kommer dessutom representanter från Södra Roslagens Miljö och hälsoskydd att kolla vatten, avlopp och toalettlösningar i varje hus. Det är bra att de håller koll på detta eftersom marken här är känslig och det är nära till vattendrag som kan påverkas. Vi är så privilegierade att vi får vara på detta område men det kräver att vi lever efter de få restriktioner som ändå finns.

Njut av er vår!
Irene

Advent och ingen snö

2013-12-01
Advent och ingen snö. Härligt att vara på Ullna ändå nu när allt höstbruk är gjort och man bara kan njuta av naturen.
I år har vi sett över elsystemet vilket var nödvändigt då det fanns brister i elsäkerheten. Förutom el är vi också beroende av vatten som båda ses som självklarheter i dagens samhälle. Men det är det inte. Områdets vattentillförsel är skör och vattenledningssystemets status vet vi inte så mycket om. Därför har vi i år börjat med att återbesiktiga de hus som vi noterat hade vatten indraget vid förra besiktningen. Tyvärr hade några av dem fortfarande vatten indraget.

Det är styrelsens skyldighet att se till att medlemmarna följer arrendeavtal och anvisningar när det gäller hur vi använder vårt område. De har ett syfte, och vi är måna om att fortsätta ha ett gott samarbete med ägaren av området, Täby kommun.

Styrelsen måste prioritera det allmännas bästa före enskilda medlemmars bekvämlighet. För att inte äventyra vattentillförseln kommer styrelsen därför under våren 2014 att se till så att alla privata anslutningar till det allmänna vattenledningsnätet tas bort. De utgör alla en potentiell risk för läckage.

Årsmötet för 2014 äger rum den 15 mars kl 10. Då kommer vi att få besök av en representant från Södra Roslagens Miljö och hälsoskydd. Välkomna till årets viktigaste möte där du kan göra din röst hörd! Motioner till årsmötet ska lämnas in senast den 1 februari 2014.

Jag önskar alla en god fortsättning på året och vilsamma helger!
Irene

Vintern har tagit sitt grepp om Ullna

2012-12-11
Vintern har tagit sitt grepp om Ullna och nu finns fina vita mattan över alltihop. Älgarna, rådjuren, småfåglarna och fasanerna strövar i trädgårdarna för att hitta munsbitar att överleva de kalla nätterna på. Passa på att njuta av det vackra landskapet! Fler borde upptäcka sina stugor även om vintrarna.

I år har vi gjort en stor översyn av elnätet. Området börjar komma till åren och infrastrukturen måste ses över. Elsäkerheten är viktig och har prioriterats. Vår elektriker har sett över samtliga fördelningsboxar och säkringsskåp och bytt där det har behövts. Tyvärr finns det 17 nedgrävda anslutningar istället för fördelningsboxar ovan jord. De är svåra att hitta och vi får hoppas att inget fel uppstår i dessa anslutningar. Det kommer att bli mycket kostsamt för föreningen om vi måste hitta och laga dem. Så tänk på var du gräver eller slår ner jordankare!

Årsmötet för 2013 äger rum den 16 mars 2013 kl 10. Inför nästa år måste vi sannolikt höja årsavgiften betydligt för att samla på oss ett kapital för yttre underhåll.

Jag önskar alla en god fortsättning på året och vilsamma helger

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

En Ullnaängel

ullnaangel

Snart är det dags för årsmöte

2012-02-14
Snart är det dags för årsmöte. I år är det framflyttat till den 25 februari. Vi hoppas ändå att så många som möjligt kommer till mötet som ska vara en trevlig samlingspunkt och en början på den nya säsongen. Vi serverar kaffe/te och en liten kaka.

I år måste vi tyvärr ta upp den svåra frågan om misskötta hus och tomter. Under förra årets årsstämma fick styrelsen det tunga uppdraget att se till så att något görs åt de hus som länge har misskötts. Det var ett önskemål från majoriteten av medlemmarna. Styrelsen har nu genomfört sitt uppdrag under 2011 och redovisat det i förvaltningsberättelsen. På årsstämman kommer medlemmarna att ha möjlighet att rösta om ägarna till de aktuella husen ska få behålla sitt medlemskap i föreningen eller inte.

Välkomna!

Vi börjar bli vuxna nu

2011-10-17
Vi börjar bli vuxna nu
Ullna åldras vackert. Och 25 år har hon fyllt. Utvecklingen går fram med stormsteg. I år var vårt första år med de nya duscharna och det blev succé! I juni, juli och augusti var det drygt 100 personer per månad som duschade både på norra och södra området. Elförbrukningen blev inte särskilt mycket högre och dricksvattnet räckte utan problem. I genomsnitt blev kostnaden ca 200 kr för södra och 100 kr för norra området per månad då det duschades som mest. Och då ingår kostnaden för pumparnas elförbrukning.

Nu är hösten är här och trädgårdsarbetet övergår i en vilsammare fas. Om inte förr så träffas vi igen den 26 november kl 13.00 då alla medlemmar är välkomna till norra området för att njuta av lite glögg och lussebulle! Du kan anmäla dig genom att anteckna dig på anslagstavlan! Eller sänd ett mail till styrelsen!

Välkommen!

Irene

Vid årsmötet 2011 beslutades

2011-03-27
Vid årsmötet 2011 beslutades – efter medlemmarnas önskemål – att skärpa till rutinerna för de hus som inte sköts i vår förening. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att se till att informera ägarna till dessa hus att ett krav för att få behålla medlemskapet är att husen görs i ordning och sköts eller säljs. Rättelse ska ske under 2011 och utföras senast den 1 november. De hus som inte åtgärdats under 2011 ska redovisas för årsmötet 2012 och beslut om att utesluta medlem som inte vidtagit rättelse, tas vid detta tillfälle. Styrelsen kommer att följa de regler som gäller enligt stadgarna, parargraf 4 och 5. Vi har för närvarande fem hus som inte sköts tillfredsställande och kommer att sända brev till ägarna inom kort.

Även skötseltillfällena 15 maj, 15 juni, 15 juli, 15 augusti, 15 september har skärpts till, se årsmötesprotokoll för 2011 eller UllnaNytt för mars 2011 som sänds i dagarna. Alla UllnaNytt finns också att hämta på www.ullna.com.

Något trevligare att se fram emot år vårt 25-årsjubileum som vi firar i sommar. En särskild festkommitté har utsetts som kommer att jobba med detta. Från och med den 1 juli i år förlängs också vårt arrendeavtal med kommunen och det gäller fram till den 1 juli 2016.

Vårliga hälsningar

Irene

Vår och vatten

2010-04-12
Vår och vatten

Våren är på väg, det har vi alla märkt. Att snön försvann så fort var ett mirakel. Nu kan man äntligen börja rensa lite försiktigt i trädgården.

Enligt besked från de områdesansvariga, så kommer dricksvattnet att sättas på under helgen den 17-18 april. Arbetsdagen är framflyttad till den 24 april enligt förslag på årsmötet den 20 mars 2010.

ordförande