Kolfilter installerat i pumphuset för dricksvatten

Vi har installerat ett radonfilter i pumphuset för dricksvatten. Det är ett kolfilter som minskar radonhalten med upp till 95%. Årets analysresultat visade nämligen att vattnet i brunnen har höga radonhalter. Det är i brunnen som nivåerna är högst (2100 Bq/l) men när man kommer ut i systemet så ser man i analyserna att nivåerna går ner till 1200 respektive 1300 Bq/l. Om nivån är högre än 1000 Bq/l rekommenderar Livsmedelsverket att man vidtar åtgärder för att få ner halten. Det har vi nu gjort.

Vän av ordning frågar sig då varför vi inte gjort någon sådan analys tidigare. För något år sedan frågade styrelsen Södra Roslagens Miljö och Hälsoskydd om det fanns anledning att göra några radonmätningar men fick då svaret att det inte behövdes. Men utvecklingen på analysområdet har gått framåt och även kunskapen om vad man ska titta efter i dricksvatten från enskilda borrade eller grävda brunnar. Vi får vara glada över att vi nu fått ett resultat så att vi har kunna reagera. Vattnet har nu också rent allmänt fått en bättre kvalitet.

Under vinterhalvåret kommer filtret inte att vara i drift. Vintervatten kan som tidigare tas i brunnen men vi rekommenderar då att inte använda det som dricksvatten. Radon är lättflyktigt och vispar man runt lite i vattnet avges radonet snabbt i luften. Det bör man dock inte göra inomhus. Tar du vatten från brunnen under vintern kan vi inte garantera radonhalten och du använder vattnet på egen risk.

Arrendeavtalet med kommunen i hamn

Arrendegruppen som fick förtroendet på årsmötet att förhandla om det nya arrendeavtalet med kommunen har bestått av Johan Blix, Irene Klee och Margareta Winell.

Vi lyckades komma till ett bra samförstånd och kan nu glädjas åt att vårt arrendeavtal kommer att gälla i 14 år från den 1 oktober 2016 till den 1 oktober 2030. Föreningen har i nuvarande avtal ingen rätt till förlängning av arrendet (så kallat besittningsskydd) om avtalet sägs upp. Eftersom det innebär att en lagregel skrivs bort har det i sin tur krävt att arrendenämnden måste godkänna bortskrivningen i varje arrendeavtal med medlemmarna.

I det nya avtalet med kommunen som gäller från hösten har vi den lagstadgade rätten till förlängning. Det innebär att vi inte längre behöver sända avtalen för godkännande till Arrendenämnden och detta underlättar verkligen vår administration.
Nu innebär förändringen egentligen inte så stor skillnad för oss annat än administrativt. Kommunen har poängterat att man inte har några som helst planer på att förändra hur området används. Om de skulle vilja säga upp arrendet måste det finnas godtagbara skäl enligt Jordabalkens regler. Den juridiskt intresserade kan läsa mer om detta i Jordabalkens 8 och 10 kapitel.

Med det nya arrendeavtalet med kommunen följer att vi måste upprätta nya avtal med samtliga medlemmar i föreningen. Denna process kommer att starta i höst eftersom det nya avtalet med kommunen börjar gälla först den 1 oktober 2016.