Kolfilter installerat i pumphuset för dricksvatten

Vi har installerat ett radonfilter i pumphuset för dricksvatten. Det är ett kolfilter som minskar radonhalten med upp till 95%. Årets analysresultat visade nämligen att vattnet i brunnen har höga radonhalter. Det är i brunnen som nivåerna är högst (2100 Bq/l) men när man kommer ut i systemet så ser man i analyserna att nivåerna går ner till 1200 respektive 1300 Bq/l. Om nivån är högre än 1000 Bq/l rekommenderar Livsmedelsverket att man vidtar åtgärder för att få ner halten. Det har vi nu gjort.

Vän av ordning frågar sig då varför vi inte gjort någon sådan analys tidigare. För något år sedan frågade styrelsen Södra Roslagens Miljö och Hälsoskydd om det fanns anledning att göra några radonmätningar men fick då svaret att det inte behövdes. Men utvecklingen på analysområdet har gått framåt och även kunskapen om vad man ska titta efter i dricksvatten från enskilda borrade eller grävda brunnar. Vi får vara glada över att vi nu fått ett resultat så att vi har kunna reagera. Vattnet har nu också rent allmänt fått en bättre kvalitet.

Under vinterhalvåret kommer filtret inte att vara i drift. Vintervatten kan som tidigare tas i brunnen men vi rekommenderar då att inte använda det som dricksvatten. Radon är lättflyktigt och vispar man runt lite i vattnet avges radonet snabbt i luften. Det bör man dock inte göra inomhus. Tar du vatten från brunnen under vintern kan vi inte garantera radonhalten och du använder vattnet på egen risk.

Lämna ett svar