Vildsvinen har nu kommit till Ullna

Kommunens viltvårdare Jan Ledberg har säkrat spår av vildsvin från skogsområdet mellan gamla Roslagsvägen och Norrortsleden via vårt område ner till golfbanan.  De har alltså nu anlänt efter att ett antal svin har siktats och korsat Arningenleden mot golfbanan.  På golfbanan har de en tid gjort skada genom att böka upp gräsytor.  Arninge GK har därför börjat inhägna området med elstängsel mot Arningeleden och kommer på sikt även att stängsla mot vårt område eftersom vildsvinen nu verkar ta sig in även från detta håll.

Jag har talat med Jan Ledberg och rådet från honom är att hålla koll på hur vildsvinen rör sig och inte ha några hundar lösspringande i skogen.  Det är nattaktiva djur och man ser dem normalt aldrig dagtid.

Klövavtrycken syns nu när det är snö.  Vildsvinsavtryck liknar rådjurens med undantag av att bakklövarna brukar synas när det är fråga om vildsvin.  Det finns även risk för att de kan böka i trädgårdar och på allmänningar.  Det är normalt ingen fara för människor men lösa hundar kan driva upp de skygga djuren och leda dem till människan när de försvarar sina små.

Rapportera gärna till styrelsen om du ser något som vi kan rapportera vidare till viltvårdaren.

Irene

Lämna ett svar