Kommande utskick av UllnaNytt och elfaktura

Kommande utskick av UllnaNytt med elfakturan för fjärde kvartalet 2018 kommer att sändas ut direkt efter den 1 februari 2019.  Anledningen till den något sena elfakturan är att vi vill avvakta eventuella motioner till årsmötet då detta utskick även kommer att innehålla kallelse och övriga dokument till årsmötet.

Årsmötet äger rum lördagen den 23 mars kl 10-12.  Lokal: Tibble gymnasium, Tibble hörsal, Attundavägen 1, i Täby C.  Ingång mitt emot Tibble kyrka.

Lämna ett svar