GDPR ( EU:s nya dataskyddsförordning 2016/679)

Ullna Koloniträdgårdsförening samlar uppgifter om sina medlemmar i ett adressregister för att kunna administrera det avtal som varje medlem har med föreningen. Vi behöver tex skicka ut fakturor på årsavgiften som fastställts av årsmötet, elfakturor, Ullnanytt mm.

I vårt adressregister registrerar vi tomt nr, ägarens namn och adress, e-postadress (i förekommande fall) och telefonnummer. Dessa uppgifter i registret kommer från medlemmarna själva. Vi har också uppgifter om elförbrukning och mätarid eftersom vi har ett gemensamt abonnemang och behöver kunna skicka ut rätt elfaktura till varje stugägare.  Adressregistret innehåller inte personnummer.

Ansvarig för adressregistret är föreningens styrelse. Ändrade kontaktuppgifter meddelas Margareta Winell som sköter registret för styrelsens räkning  margareta.winell@hotmail.com , 070-583 79 82.

Uppgifter om medlem raderas när en tomt byter ägare. Uppgifter om den nye ägaren förs då in istället.

Endast föreningens styrelse har tillgång till registret.

Lämna ett svar