Sen faktura

Många har hört av sig om varför fakturorna fick så kort betalningstid, vi kan bara beklaga. Styrelsen är tacksam om fakturorna kan betalas så snart som möjligt under februari. Det är beloppet med rubriken Att betala som är det belopp som ska betalas in denna gång.  Den observante ser att det fattas 3 kr i totalbeloppet om delsummorna summeras. Dessa 3 kr kommer att debiteras i nästa faktura.  Anledningen till ökningen är att Kamstrup höjer avgiften genom  indexreglering från och med den 1 januari 2019  till 69 kronor.

Tyvärr blev utskicket denna gång betydligt mer försenat än vad som var avsett, se tidigare inlägg.   Fakturorna och underlaget till årsmötet hade förberetts och skrivits ut i god tid och tanken var att det utskicket skulle gå ut direkt efter den 1 februari.  Tyvärr fördröjdes utskicket pga ett antal mycket sent inkomna motioner som krävde styrelsens åtgärd så som det är brukligt att motioner ska behandlas.

 

 

Lämna ett svar