Liten påminnelse om dricksvattnet

Som alla säkert tagit till sig vid det här laget är grundvattennivåerna även i år mycket låga i delar av landet. Bland annat här i Stockholmsområdet.  Vi uppmanar därför alla medlemmar att tänka på att vara sparsamma med dricksvattnet – som ju kommer från egen brunn – och inte låta vattnet rinna  längre än nödvändigt.   Ska du spola av grönsaker till exempel, använd en bunke och inte rinnande vatten.

Lämna ett svar