Påminnelse om båtplats

Ansvariga för båtplatserna vill påminna om att båtarna ska vara i sjön senast 31 maj eller forslas bort från uppställningsplatsen.

Lämna ett svar