Kallelse till årsmöte söndagen den 14 juni kl 16.00

Kallelse till årsmöte OBS! Ändrad tid!

Härmed kallas medlemmarna i Ullna koloniträdgårdsområde till årsmöte:

Tid: söndagen den 14 juni kl 16.00

Plats: på norra områdets allmänning

Den redan utsända dagordningen inklusive bilagor är den som gäller och alla har nu haft god tid på sig att sätta sig in i de särskilda frågor vi behöver få årsmötets beslut om enligt dagordningen.

På grund av Coronaläget bör endast en person per kolonilott delta.  Du som inte kan/vill delta personligen på mötet har möjlighet att lämna fullmakt. Det går bra att lämna fullmakten till någon i styrelsen eller en annan medlem.  Enligt riksdagsbeslut, pga rådande förhållanden, får ett ombud företräda fler än en medlem. Glöm inte att instruera ombudet hur du vill rösta i de olika frågorna.  Fullmakten måste vara skriftlig och uppvisas vid ankomst till mötet.

Revisionsberättelsen läses upp på årsmötet.

 

Valberedningens förslag till styrelse, suppleanter och revisorer 2020:

Styrelseledamöter

Tomt 138 Irene Klee, ordförande omval till 2022
Tomt 119 Lena Cronvall Morén omval till 2022
Tomt 34   Margareta Winell omval till 2022
Tomt 65   Margareta Weinesjö, kassör vald till 2021
Tomt 20   Ingvar Carlsson vald till 2021
Tomt 117 Johan Blix vald till 2021

Styrelsesuppleanter

Tomt 9     Margareta Wallin omval till 2021
Tomt 97   Marianne Bauer omval till 2021
Tomt 52   Åsa Karlsson nyval till 2021

Revisorer

Tomt 1  Mona-Lisa Lefverth nyval till 2021
Tomt 146 Christian Josefsson nyval till 2021

 Revisorssuppleanter

Tomt 142  Helen Hurtig omval till 2021
Tomt 4  Cecilia Falkerheim Bark omval till 2021

I  år har nedanstående två förslag till valberedning kommit in.  De presenteras i grupper så som de önskar jobba:

Sittande valberedning:
Birgitta Ersson Kjellin, tomt 36 + 85 (i valberedningen sedan 2009)
Inga-Britt Olsson, tomt 125 ( i valberedningen sedan 2003)

Nytt förslag till valberedning:
Eva Rask, tomt 134
Christine Nordström, tomt 41
Ulla Sandberg, tomt 102+103

 

 

Lämna ett svar