Rotblöta på tomten?

Många upplever rotblöta på sina tomter just nu med större eller mindre vattensamlingar. Det är oftast normalt på våren. Vår mark är dessutom gammal sjöbotten med styv lerjord. Grundvattnet rinner ytligt ner mot sjön.  Därför bör/kan man dränera sin tomt om det blir ett återkommande problem med stående vatten. Oftast minskar problemet efterhand som växtligheten tilltar under våren.

Här är lite läsvärt för den som känner att något behöver göras.

Enligt arrendeavtalet paragraf 10 är det lotthavaren som själv bekostar anläggningsarbeten på lotten.  Exempel på anläggningsarbeten är plantering och dränering.

Hur kan vi öka engagemanget?

Jag är medlem i den här föreningen sedan 1996. Just nu känner jag mig lite bekymrad över hur vi ska kunna få dig som medlem engagerad i föreningsarbetet som tex att sitta i styrelsen eller andra förtroendeposter.  På senaste årsmötet var det till och med svårt att hitta två personer som var villiga att  justera årsmötesprotokollet. Inte särskilt betungande är det heller. Än mer omöjligt verkar det vara att hitta en valberedning. Så vi har just nu ingen sådan.

Det är ju i själva verket ett väldigt roligt jobb! Du som gillar att lära känna dina grannar, och inte bara de närmaste, här är din chans. Det krävs inte att du haft stuga länge, bara du har viljan till social kontakt och är intresserad av andra människor. Möjligheten till social kontakt är ju extra viktigt och värdefullt nu i pandemitider, något vi saknar, i detta fall kan den sociala kontakten räcka med ett häng över staketet för en pratstund.  Syftet är ju förstås ytterst att hitta medlemmar som kan bidra i förtroendeposter på ett bra sätt för föreningens framdrift. För vi vill väl att vårt fina område ska bestå? Så kom igen! Föreslå hur vi ska göra för att öka engagemanget!