Regler för Ullna uppdaterad

De viktiga Regler för Ullna där du kan läsa vad som gäller hos oss har nu uppdaterats.  Det är smärre förändringar men det viktigaste är förändringar under rubrikerna:

Arbetsdagar: Om du väljer att endast vara med på 1 arbetsdag debiteras du 500 kr, om du väljer att inte delta alls debiteras du 1000 kr. Detta är nytt från i år då vi inte får tillräckligt många att ställa upp på arbetsdagarna.  enligt arrendeavtalet är du skyldig att delta.

Dricksvatten:  Det är inte tillåtet att dra in vatten i stugorna.  Det gäller både sjö- och dricksvatten.

Detta är ett förbud som Täby kommuns miljö och hälsomyndighet kontrollerar med jämna mellanrum inklusive om fasta avlopp finns eller inte.  Alla medlemmar vet exakt vad som gäller.

Lämna ett svar