Ullna Nytt Juni 2021

page1image31023648

 

Ullnanytt – juni 2021.

Sommarsäsongen har gjort storstilad entré på ett närmast överväldigande sätt och jag tror att vi i dessa märkliga tider är extra tacksamma över förmånen att få ha ett smultronställe som Ullna. Föreningen får kontinuerligt nya medlemmar och i detta Ullnanytt hälsar vi särskilt välkomna följande stugägare:

Vivi-Anne och Göran Nordwall i stuga 3
Sonja Edelsvärd i stuga 42
Britt Edhäll i stuga 89
Caroline Wellholm i stuga 117
Karl Petersson och Marija Milivojevic i stuga 121

Med det sagt vill styrelsen uppmana de stugägare som inte har en nummerskylt på sin stuga att åtgärda detta snarast. Det är viktigt att kunna identifiera stugorna t.ex vid på- och avstängning av el och vatten.

Kontroll av vattenlösningar under 2021
Styrelsen behöver tyvärr påminna om reglerna för vatten in och ut ur stugan. I samband med försäljning (eller uppmärksamma grannar) har under åren en del otillåtna lösningar upptäckts. En del är väldigt påhittiga för att göra stuglivet lite smidigare. I samråd med Täby kommun och Roslagens Miljö kommer styrelsen därför under denna säsong att göra kontroller i alla stugor för att säkerställa att ingen åverkan har gjorts på allmänna vattenledningar, eller att det finns fasta avlopp. Föreningen arrenderar som bekant marken av Täby kommun och vi har därmed en skyldighet gentemot kommunen att följa de regler och paragrafer som gör att vi kan fortsätta ha vårt paradis här. Grundregeln är fortfarande att man bär vatten in och ut.

Parkering
Styrelsen vill också be de stugägare som nyttjar två bilar att i möjligaste mån bara använda en, då de parkeringsmöjligheter som finns i nuläget snabbt blir fulla under högsäsong. Diskussioner förs om hur man skulle kunna öka antalet parkeringsplatser, men till dess behöver vi hjälpas åt att hushålla med de som finns.

Städ och arbete görs för allas bästa
Styrelsen vill också göra det klart att under de gemensamma städdagarna är det INTE okej att hitta på egna arbetsuppgifter som primärt syftar till att förbättra närområdet runt sin egen stuga eller liknande. Sådant får man syssla med på övrig tid. Styrelsen och områdesansvariga gör upp en plan över vad som behöver göras på städdagarna – och dessa uppgifter ska göras gemensamt. Förhoppningsvis stärker det känslan av gemenskap, grannsämja och lojalitet. Om inte annat så är det värt att påminna om att avgiften för att inte närvara vid städdagarna har höjts. Att inte vara med alls kostar 1000 kronor. Att bara vara med på en av tre kostar 500 kronor.

Tala med varandra!
Avslutningsvis vill vi uppmana alla att värna grannsämjan genom att tala med varandra om stort och smått. Styrelsen får en del mail där man efterfrågar pekpinnar och tillrättavisanden av diverse grannar. Att få folk att ställa upp som förtroendevalda för att hålla föreningen flytande är tillräckligt svårt som det är i nuläget. Om styrelsen dessutom ska bli en klagomur så lär lockelsen att engagera sig inte öka.

Med förhoppning om ökad grannsämja, engagemang och lojalitet Genom styrelsen
Jonas Molund, ny redaktör för UllnaNytt

Lämna ett svar