Regler för Ullna har uppdaterats

Dokumentet Regler för Ullna har uppdaterats 2022-02-21 när det gäller Avlopp samt Bygglov.

Texten under rubriken Avlopp har förtydligats. Inga ändringar i sak.  Texten under rubriken Bygglov har uppdaterats med texten; Informera styrelsen och dina grannar vad du tänker bygga innan du ansöker om bygglov.

Lämna ett svar