Årsmöte för Ullna koloniträdgårdsförening 2023

Årsmötet för 2023 äger rum den 25 mars kl 10.00 i Stora salen i Seniorcentret Lyktan. Adressen är Lyktgränd 2, 183 36 Täby. Det är samma adress och lokal som förra året.

Motioner kan skickas till styrelsen fram till 1 februari, i enlighet med stadgarna. Mejla till lena.cronvall@outlook.com.

Årsmöteskallelse och andra handlingar till årsmötet skickas som tidigare ut med post i rätt tid innan mötet.

Lämna ett svar