God Jul

Nu lägger vi snart år 2022 bakom oss. Det har som vanligt varit ett händelserikt år med många skratt, möten, byggprojekt och odlingar. Nu ser vi med tillförsikt och optimism fram mot ett nytt år där vi får göra allt ännu en gång – samtidigt som vi tillsammans arbetar för att utveckla och förädla vår förening och vårt älskade Ullna ännu mer.

Året har bjudit på en hel del nya medlemmar i föreningen och vi vill ta tillfället i akt och önska er alla hjärtligt välkomna! Slutligen vill vi än en gång påminna om vikten av att hushålla med elförbrukningen i stugan denna vinter eftersom vintern är kall och elen dyr.

I ett bitande kallt december vill styrelsen passa på att önska alla medlemmar i Ullna Koloniträdgårdsförening en fin avslutning på det gångna året och en riktigt lugn, vacker och God Jul och ett Gott Nytt År.

Genom styrelsen
Jonas Molund

Lämna ett svar