Alla inlägg av admin

Snart är det dags för årsmöte

2012-02-14
Snart är det dags för årsmöte. I år är det framflyttat till den 25 februari. Vi hoppas ändå att så många som möjligt kommer till mötet som ska vara en trevlig samlingspunkt och en början på den nya säsongen. Vi serverar kaffe/te och en liten kaka.

I år måste vi tyvärr ta upp den svåra frågan om misskötta hus och tomter. Under förra årets årsstämma fick styrelsen det tunga uppdraget att se till så att något görs åt de hus som länge har misskötts. Det var ett önskemål från majoriteten av medlemmarna. Styrelsen har nu genomfört sitt uppdrag under 2011 och redovisat det i förvaltningsberättelsen. På årsstämman kommer medlemmarna att ha möjlighet att rösta om ägarna till de aktuella husen ska få behålla sitt medlemskap i föreningen eller inte.

Välkomna!

Vi börjar bli vuxna nu

2011-10-17
Vi börjar bli vuxna nu
Ullna åldras vackert. Och 25 år har hon fyllt. Utvecklingen går fram med stormsteg. I år var vårt första år med de nya duscharna och det blev succé! I juni, juli och augusti var det drygt 100 personer per månad som duschade både på norra och södra området. Elförbrukningen blev inte särskilt mycket högre och dricksvattnet räckte utan problem. I genomsnitt blev kostnaden ca 200 kr för södra och 100 kr för norra området per månad då det duschades som mest. Och då ingår kostnaden för pumparnas elförbrukning.

Nu är hösten är här och trädgårdsarbetet övergår i en vilsammare fas. Om inte förr så träffas vi igen den 26 november kl 13.00 då alla medlemmar är välkomna till norra området för att njuta av lite glögg och lussebulle! Du kan anmäla dig genom att anteckna dig på anslagstavlan! Eller sänd ett mail till styrelsen!

Välkommen!

Irene

Vid årsmötet 2011 beslutades

2011-03-27
Vid årsmötet 2011 beslutades – efter medlemmarnas önskemål – att skärpa till rutinerna för de hus som inte sköts i vår förening. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att se till att informera ägarna till dessa hus att ett krav för att få behålla medlemskapet är att husen görs i ordning och sköts eller säljs. Rättelse ska ske under 2011 och utföras senast den 1 november. De hus som inte åtgärdats under 2011 ska redovisas för årsmötet 2012 och beslut om att utesluta medlem som inte vidtagit rättelse, tas vid detta tillfälle. Styrelsen kommer att följa de regler som gäller enligt stadgarna, parargraf 4 och 5. Vi har för närvarande fem hus som inte sköts tillfredsställande och kommer att sända brev till ägarna inom kort.

Även skötseltillfällena 15 maj, 15 juni, 15 juli, 15 augusti, 15 september har skärpts till, se årsmötesprotokoll för 2011 eller UllnaNytt för mars 2011 som sänds i dagarna. Alla UllnaNytt finns också att hämta på www.ullna.com.

Något trevligare att se fram emot år vårt 25-årsjubileum som vi firar i sommar. En särskild festkommitté har utsetts som kommer att jobba med detta. Från och med den 1 juli i år förlängs också vårt arrendeavtal med kommunen och det gäller fram till den 1 juli 2016.

Vårliga hälsningar

Irene

Vår och vatten

2010-04-12
Vår och vatten

Våren är på väg, det har vi alla märkt. Att snön försvann så fort var ett mirakel. Nu kan man äntligen börja rensa lite försiktigt i trädgården.

Enligt besked från de områdesansvariga, så kommer dricksvattnet att sättas på under helgen den 17-18 april. Arbetsdagen är framflyttad till den 24 april enligt förslag på årsmötet den 20 mars 2010.

ordförande

Nytt år och nytt årsmöte

2010-02-09
Nytt år och nytt årsmöte
Årsmötet äger rum den 20 mars kl 10 i Föreningsgården i Täby Centrum. UllnaNytt och kallelse med bilagor är på väg ut till medlemmarna. Kallelsen sätts också upp på anslagstavlorna i Ullna. Inga motioner har inkommit så det blir inga särskilda programpunkter förutom de vanliga för ett årsmöte. Efter årsmötet informerar duschgruppen om hur arbetet med duscharna fortskrider. De berättar då också om den nya lösningen med duschar i friggebodar på parkeringsplatserna istället för att servicehusen byggs om.

Passa på att njuta av en fin skidtur alldeles utanför husknuten genom att åka på Arninge golfbana, en 4 km lättåkt bana som man lätt klarar av på 40 minuter!