Alla inlägg av admin

Kolfilter installerat i pumphuset för dricksvatten

Vi har installerat ett radonfilter i pumphuset för dricksvatten. Det är ett kolfilter som minskar radonhalten med upp till 95%. Årets analysresultat visade nämligen att vattnet i brunnen har höga radonhalter. Det är i brunnen som nivåerna är högst (2100 Bq/l) men när man kommer ut i systemet så ser man i analyserna att nivåerna går ner till 1200 respektive 1300 Bq/l. Om nivån är högre än 1000 Bq/l rekommenderar Livsmedelsverket att man vidtar åtgärder för att få ner halten. Det har vi nu gjort.

Vän av ordning frågar sig då varför vi inte gjort någon sådan analys tidigare. För något år sedan frågade styrelsen Södra Roslagens Miljö och Hälsoskydd om det fanns anledning att göra några radonmätningar men fick då svaret att det inte behövdes. Men utvecklingen på analysområdet har gått framåt och även kunskapen om vad man ska titta efter i dricksvatten från enskilda borrade eller grävda brunnar. Vi får vara glada över att vi nu fått ett resultat så att vi har kunna reagera. Vattnet har nu också rent allmänt fått en bättre kvalitet.

Under vinterhalvåret kommer filtret inte att vara i drift. Vintervatten kan som tidigare tas i brunnen men vi rekommenderar då att inte använda det som dricksvatten. Radon är lättflyktigt och vispar man runt lite i vattnet avges radonet snabbt i luften. Det bör man dock inte göra inomhus. Tar du vatten från brunnen under vintern kan vi inte garantera radonhalten och du använder vattnet på egen risk.

Arrendeavtalet med kommunen i hamn

Arrendegruppen som fick förtroendet på årsmötet att förhandla om det nya arrendeavtalet med kommunen har bestått av Johan Blix, Irene Klee och Margareta Winell.

Vi lyckades komma till ett bra samförstånd och kan nu glädjas åt att vårt arrendeavtal kommer att gälla i 14 år från den 1 oktober 2016 till den 1 oktober 2030. Föreningen har i nuvarande avtal ingen rätt till förlängning av arrendet (så kallat besittningsskydd) om avtalet sägs upp. Eftersom det innebär att en lagregel skrivs bort har det i sin tur krävt att arrendenämnden måste godkänna bortskrivningen i varje arrendeavtal med medlemmarna.

I det nya avtalet med kommunen som gäller från hösten har vi den lagstadgade rätten till förlängning. Det innebär att vi inte längre behöver sända avtalen för godkännande till Arrendenämnden och detta underlättar verkligen vår administration.
Nu innebär förändringen egentligen inte så stor skillnad för oss annat än administrativt. Kommunen har poängterat att man inte har några som helst planer på att förändra hur området används. Om de skulle vilja säga upp arrendet måste det finnas godtagbara skäl enligt Jordabalkens regler. Den juridiskt intresserade kan läsa mer om detta i Jordabalkens 8 och 10 kapitel.

Med det nya arrendeavtalet med kommunen följer att vi måste upprätta nya avtal med samtliga medlemmar i föreningen. Denna process kommer att starta i höst eftersom det nya avtalet med kommunen börjar gälla först den 1 oktober 2016.

Ny säsong – nya möjligheter

Våren är tidig i år och det kliar i fingrarna att få sätta igång i trädgården igen.  Vattnet planeras att sättas på under kommande helg vilket är tidigare än någonsin vad jag kan minnas.  Vi hoppas att det inte kommer något rejält bakslag så att kranarna fryser.

På årsmötet informerade styrelsen om att Täby kommun vill höja arrendeavgiften eftersom marken har blivit upptaxerad av Skattemyndigheten.  Det innebär att årsavgiften måste höjas och i samband med höjningen kommer styrelsen också att se över vårt arrendeavtal med kommunen.

Du hittar information om den nya styrelsen under valet Info om Ullna och där finns också protokollet från årsmötet 2016.

Jag får också påminna om årets första arbetsdag den 23 april och att bommarnas stängningstider har förändrats.  Bommarna ska hållas stängda dygnet runt fram till 1 maj.

Väl mött på Ullna!

irene

Styrelse och förtroendevalda 2016

Styrelse och förtroendevalda 2016

Styrelseledamöter

Tomt

Vald till

Irene Klee,
Ordförande
+ redaktör för Ullna Nytt

138

2018

Margareta Weinesjö, Kassör

65

2017

Margareta Winell, Vice ordförande

34

2018

Christian Malmgren Ledamot

90

2018

Ulrika Mannerblad, Utskicksansvarig

116

2017

Johan Blix, Ledamot

117

2017

Styrelsesuppl.

MargaretaWallin

9

2017

Lena Cronvall-Morén

119

2017

Åsa Karlsson

52

2017

Valberedning

Birgitta Ersson

36

2017

Inga-Britt Olsson, Sammankallande och styrelsens representant

125

2017

Revisorer

Yngve Kjellin

36

2017

Gösta Ottestam

8

2017

Revisorsuppl.

Cecilia Falkenheim

4

2017

Margareta Levin

33

2017

Områdesansvariga

Metec Nowostawski, 44/45 Weine Weinesjö, 65 Kristoffer Myrberg, 106

Byalaget består av:

Norra området

Södra området

Gertrud Persson, tomt 22 (allmänt)

Lars-Erik Dahlgren, tomt 95 (rörmokeri)

Tony Westerberg, tomt 29+30 (allmänt)

Ingemar Andreasson, tomt 149 (el)

Metec Nowostawski, tomt 44-45 (mekanik)

Jan Stadig, tomt 74 (el)

Ulf Zande, tomt 27 (el)

Tidig vår

2014-05-04
Våren kom ovanligt tidigt i år och man förleds lätt att sätta igång med både det ena och andra alltför tidigt. Just nu flyger snöflingorna i luften trots att det är alldeles grönt ute – som om det vore i slutet av maj. Nu är den bästa tiden, njut av den skira grönskan, det är så kortvarigt.

Under sommaren kommer vi att byta elmätare och installera ett nytt system för elmätaravläsning. Det är på tiden eftersom våra nuvarande mätare är över 30 år gamla och mätvärdena inte längre är helt korrekta. Slutmålet med det nya systemet är att kunna sända fakturor efter faktisk förbrukning exempelvis en gång i halvåret. Eller oftare om vi önskar ha det så.

Under förra året har vi återigen sett över alla privata vattenanslutningar och eventuella fasta avlopp. Det som inte får finnas enligt våra regler har tagits bort. Under våren kommer dessutom representanter från Södra Roslagens Miljö och hälsoskydd att kolla vatten, avlopp och toalettlösningar i varje hus. Det är bra att de håller koll på detta eftersom marken här är känslig och det är nära till vattendrag som kan påverkas. Vi är så privilegierade att vi får vara på detta område men det kräver att vi lever efter de få restriktioner som ändå finns.

Njut av er vår!
Irene

Advent och ingen snö

2013-12-01
Advent och ingen snö. Härligt att vara på Ullna ändå nu när allt höstbruk är gjort och man bara kan njuta av naturen.
I år har vi sett över elsystemet vilket var nödvändigt då det fanns brister i elsäkerheten. Förutom el är vi också beroende av vatten som båda ses som självklarheter i dagens samhälle. Men det är det inte. Områdets vattentillförsel är skör och vattenledningssystemets status vet vi inte så mycket om. Därför har vi i år börjat med att återbesiktiga de hus som vi noterat hade vatten indraget vid förra besiktningen. Tyvärr hade några av dem fortfarande vatten indraget.

Det är styrelsens skyldighet att se till att medlemmarna följer arrendeavtal och anvisningar när det gäller hur vi använder vårt område. De har ett syfte, och vi är måna om att fortsätta ha ett gott samarbete med ägaren av området, Täby kommun.

Styrelsen måste prioritera det allmännas bästa före enskilda medlemmars bekvämlighet. För att inte äventyra vattentillförseln kommer styrelsen därför under våren 2014 att se till så att alla privata anslutningar till det allmänna vattenledningsnätet tas bort. De utgör alla en potentiell risk för läckage.

Årsmötet för 2014 äger rum den 15 mars kl 10. Då kommer vi att få besök av en representant från Södra Roslagens Miljö och hälsoskydd. Välkomna till årets viktigaste möte där du kan göra din röst hörd! Motioner till årsmötet ska lämnas in senast den 1 februari 2014.

Jag önskar alla en god fortsättning på året och vilsamma helger!
Irene

Vintern har tagit sitt grepp om Ullna

2012-12-11
Vintern har tagit sitt grepp om Ullna och nu finns fina vita mattan över alltihop. Älgarna, rådjuren, småfåglarna och fasanerna strövar i trädgårdarna för att hitta munsbitar att överleva de kalla nätterna på. Passa på att njuta av det vackra landskapet! Fler borde upptäcka sina stugor även om vintrarna.

I år har vi gjort en stor översyn av elnätet. Området börjar komma till åren och infrastrukturen måste ses över. Elsäkerheten är viktig och har prioriterats. Vår elektriker har sett över samtliga fördelningsboxar och säkringsskåp och bytt där det har behövts. Tyvärr finns det 17 nedgrävda anslutningar istället för fördelningsboxar ovan jord. De är svåra att hitta och vi får hoppas att inget fel uppstår i dessa anslutningar. Det kommer att bli mycket kostsamt för föreningen om vi måste hitta och laga dem. Så tänk på var du gräver eller slår ner jordankare!

Årsmötet för 2013 äger rum den 16 mars 2013 kl 10. Inför nästa år måste vi sannolikt höja årsavgiften betydligt för att samla på oss ett kapital för yttre underhåll.

Jag önskar alla en god fortsättning på året och vilsamma helger

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

En Ullnaängel

ullnaangel

Snart är det dags för årsmöte

2012-02-14
Snart är det dags för årsmöte. I år är det framflyttat till den 25 februari. Vi hoppas ändå att så många som möjligt kommer till mötet som ska vara en trevlig samlingspunkt och en början på den nya säsongen. Vi serverar kaffe/te och en liten kaka.

I år måste vi tyvärr ta upp den svåra frågan om misskötta hus och tomter. Under förra årets årsstämma fick styrelsen det tunga uppdraget att se till så att något görs åt de hus som länge har misskötts. Det var ett önskemål från majoriteten av medlemmarna. Styrelsen har nu genomfört sitt uppdrag under 2011 och redovisat det i förvaltningsberättelsen. På årsstämman kommer medlemmarna att ha möjlighet att rösta om ägarna till de aktuella husen ska få behålla sitt medlemskap i föreningen eller inte.

Välkomna!