Advent och ingen snö

2013-12-01
Advent och ingen snö. Härligt att vara på Ullna ändå nu när allt höstbruk är gjort och man bara kan njuta av naturen.
I år har vi sett över elsystemet vilket var nödvändigt då det fanns brister i elsäkerheten. Förutom el är vi också beroende av vatten som båda ses som självklarheter i dagens samhälle. Men det är det inte. Områdets vattentillförsel är skör och vattenledningssystemets status vet vi inte så mycket om. Därför har vi i år börjat med att återbesiktiga de hus som vi noterat hade vatten indraget vid förra besiktningen. Tyvärr hade några av dem fortfarande vatten indraget.

Det är styrelsens skyldighet att se till att medlemmarna följer arrendeavtal och anvisningar när det gäller hur vi använder vårt område. De har ett syfte, och vi är måna om att fortsätta ha ett gott samarbete med ägaren av området, Täby kommun.

Styrelsen måste prioritera det allmännas bästa före enskilda medlemmars bekvämlighet. För att inte äventyra vattentillförseln kommer styrelsen därför under våren 2014 att se till så att alla privata anslutningar till det allmänna vattenledningsnätet tas bort. De utgör alla en potentiell risk för läckage.

Årsmötet för 2014 äger rum den 15 mars kl 10. Då kommer vi att få besök av en representant från Södra Roslagens Miljö och hälsoskydd. Välkomna till årets viktigaste möte där du kan göra din röst hörd! Motioner till årsmötet ska lämnas in senast den 1 februari 2014.

Jag önskar alla en god fortsättning på året och vilsamma helger!
Irene

Lämna ett svar