Styrelse och förtroendevalda 2016

Styrelse och förtroendevalda 2016

Styrelseledamöter

Tomt

Vald till

Irene Klee,
Ordförande
+ redaktör för Ullna Nytt

138

2018

Margareta Weinesjö, Kassör

65

2017

Margareta Winell, Vice ordförande

34

2018

Christian Malmgren Ledamot

90

2018

Ulrika Mannerblad, Utskicksansvarig

116

2017

Johan Blix, Ledamot

117

2017

Styrelsesuppl.

MargaretaWallin

9

2017

Lena Cronvall-Morén

119

2017

Åsa Karlsson

52

2017

Valberedning

Birgitta Ersson

36

2017

Inga-Britt Olsson, Sammankallande och styrelsens representant

125

2017

Revisorer

Yngve Kjellin

36

2017

Gösta Ottestam

8

2017

Revisorsuppl.

Cecilia Falkenheim

4

2017

Margareta Levin

33

2017

Områdesansvariga

Metec Nowostawski, 44/45 Weine Weinesjö, 65 Kristoffer Myrberg, 106

Byalaget består av:

Norra området

Södra området

Gertrud Persson, tomt 22 (allmänt)

Lars-Erik Dahlgren, tomt 95 (rörmokeri)

Tony Westerberg, tomt 29+30 (allmänt)

Ingemar Andreasson, tomt 149 (el)

Metec Nowostawski, tomt 44-45 (mekanik)

Jan Stadig, tomt 74 (el)

Ulf Zande, tomt 27 (el)

Lämna ett svar